Discgolfi kettad puust ja punaseks: kuidas ja millal kasutada puttereid?

Discgolfi kettad puust ja punaseks: kuidas ja millal kasutada puttereid?

Kui sa oled kunagi proovinud discgolfi mängida tavalise lendava taldrikuga, siis sa tead, et see ei ole ikka päris see. Discgolfi mängimiseks spetsiaalselt mõeldud ketaste kasutamine on oluline, et seda sporti päriselt nautida ning oma tulemusi ajas parandada.

Vaata putterite valikut Discgolf.ee e-poes

Kõik kettad on disainitud mingisugust kindlat lennujoont ja –stiili silmas pidades. Kui visata neid flat-lt, peaksid osad kettad lendama otse nagu nool (stable), osad peaksid pöörduma paremale (understable) või fade-ma (overstable). Üks viis, kuidas tootjad on proovinud ketaste erinevaid omadusi eristada on lennu numbritega. Kokku on neid ühe ketta peal neli ning need kirjeldavad lennu kiirust, hõljuvust, pööramist ja hajuvust.


Ketta kiirus sõltub suuresti ketta kujust ning ka see on oluline näitaja ketaste üksteisest eristamiseks. Putteritele on iseloomulikud kõige madalamad kiiruse numbrid ja kaugmaa ketastele kõige kõrgemad kiiruse numbrid.

Kui kettaid visata kindlatel kiirustel, siis käituvad kettad vastavalt ette antud lennuomadustele. Kui ketast visata ebasobiva tehnika korral liiga kiiresti, siis kipuvad nad väga palju pöörama ja ka veerema; kui ketast aga liiga väikese kiirusega visata, siis kipuvad nad fade-ma ehk hajuma ja nende lennujoon jääb pigem lühikeseks.

Maksimaalne kiirus, mida üks ketas on märgitud võimeliseks saavutama määrab ka selle kui kaugele antud ketas on võimeline lendama. Kui võrrelda kahte ketast, mis on oma kaalult samad, ent millest ühel on suurem kiiruse number, siis tähendab see seda, et teoreetiliselt peaks suurema kiiruse numbriga ketas õige tehnikaga viske korral kaugemale lendama. Kõrge kiiruse markeeringuga ketta potentsiaali avaldumiseks peab aga palju harjutama, sest eelduseks on korrektne visketehnika. Sealjuures, mitmed alustavad mängijad kasutavad alguses ka pikemateks viseteks pigem väiksema kiirusega kettaid, sest tunnevad, et need lendavad nende puhul kaugemale kui suurema kiirusega kettad.

Mis on putterid?

Alustavad mängijad võivad sõna “putter” kuuldes sageli arvata, et sellel kettal on vaid üks funktsioon – raja lõpetamine korvi juures lühikeselt distantsilt. Olgugi, et see on koht, kus putterit kindlasti kasutada, on tegelikult putterite näol tegemist oluliselt mitmekülgsemate ketastega.

Putteritele on iseloomulikud aeglasem lend, sügavam disain, täpsus ning seda kasutatakse erinevates olukordades, näiteks lähenemistel või raja lõpetamisel korvi läheduses. Putterit ei ole soovituslik kasutada tugeva vastutuule korral, järskudel tõusudel või olukordades kui on väga palju fade-i vaja.

Kuju

Putteritel on sügavam ja ümaram disain kui teistel ketastel. Ühest küljest muudab see nad vähem aerodünaamilisteks ja kõigist ketastest kõige aeglasemaks. Teisest küljest hoiab see neid kõige paremini korvi kettides kinni. Lisaks tähendab aeglane kiirus, et nad maanduvad pehmemalt, võimaldades täpsetel mängijatel paigutada need täpselt sinna, kuhu nad soovivad.

Lennunumbrid ja –mustrid

Putterite kiirusevahemik jääb numbritelt tavaliselt 1 ja 4 vahele, kuid nii nagu teistegi ketaste puhul varieeruvad ülejäänud ketta numbrid vastavalt spetsiifilise ketta omadustele. Üldjoontes on putteritele omane sirgem lennujoon, aga on ka erandeid (nt Westside Harp, Discraft Zone), mil putter on märgatavalt ülestabiilne või näitab lennujoone lõpus tugevat fade-i.

Distants

Ennekõike sobivad putterid lühema distantsiga viseteks, kus avaldub hästi nende tugevus – täpsus. Väga hea tehnika korral on võimalik putteritega saavutada ka pikemaid distantse (keskmise kogemusega mängija distants võiks olla 60-80 meetrit, edasijõudnud mängijal 80 meetrit või rohkemgi).

Kuidas putterit visata?

Putterit on võimalik visata sõltuvalt eesmärgist erinevatel viisidel. Pikema distantsi korral soovitatakse tehnikat nagu fan grip, mis tähendab, et pöial on ketta peal ja keskmine, nimeta ja väike sõrm on lehvikuna kettaplaadi all. Puttimisel peaks nimetissõrm olema ketta serva peal, kuid viskamisel pisut ketta serva all.


Ketaste kasutamisel tuleks silmas pidada seda, et ketastelt ei nõutaks ega oodataks tulemusi, mida nad ei ole mõeldud saavutama. Samuti ei tohiks ka enda vastu liiga karm olla – korrektse ja lihvitud tehnika harjutamine nõuab aega ja pühendumust. Igati soovituslik on proovida ja katsetada erinevaid kettaid, kogeda nende omadusi ja lennujooni, et saada aru ketaste erinevustest ning leida endale need kõige sobivamad.

Artikkel on refereeritud UDisc portaalist.
Fotod: Celin Lannusalu @discgolfvisuals