Jako Känd: Eesti Talvised Meistrivõistlused 2023

Jako Känd: Eesti Talvised Meistrivõistlused 2023

Algas Talviste nädal! 2023 aasta discgolfi hooaja avab Eesti Talvised Meistrivõistlused, mis sellel aastal toimuvad Kiiu ja Kõrvemaa metsade vahel. Kolm põnevat võistluspäeva, 11 divisjoni ja 269 mängijat! 

1. Talv ja discgolf ei käi paljude mängijatega käsikäes, Talviseid Meistrikaid siiski korraldatakse. Kui olulised on Talvised Meistrivõistlused ja ka nende tiitlid?

Talvised hoiavad mängijad terve aasta harjutamas ja seega Talvised Meistrivõistlused on väga olulised Liidule ja kindlalt kanda kinnitanud Eesti discgolfi maastikul. Mitmed aastad tagasi EDGL kaalus ETMV korralduse osas ja kas on vajadus tiitlite peale mängida, siis nähes osalejate suurt huvi ei saa Liidul olla teisiti mõtlemist. Ehk kui on osalejaid, tuleb korraldada. Viimased 2 aastat on olnud 270 osalejat, aastal 2021 oli 207 osalejat. Päris meeldivalt suur hulk. Minule endale talvel paksu jopega mängimine ei ole sobinud ja võtnud selle aja, et tegeleda muude asjadega ning puhata discgolfist... :)

2. Kui eelneval aastal/aastatel on talviseid korraldanud klubid, siis sellel aastal võttis ohjad enda kätte Liit. Miks? Kas sellel võiks olla ka eeliseid või hoopis puudusi?

Liit on järk-järgult suurendanud kõikide EDGL egiidi all toimuvate võistluste korraldamise haldamist. Eesmärk on olnud, et võistlused oleksid ühe "käekirjaga" ja ühe korraldusliku stiiliga. Varasemalt on tase olnud erinev, mis on ka olnud arusaadav, sest igal inimesel on erinev ettekujutus ehk kui peakorraldajaid on 12 siis on ka 12 eriilmelist võistlust. Eelisena sooviks näha, et EDGL võistlused on kõigile nähtavad ja arusaadavad, puudusena võime näha inimressurssi vähesust, aga siinkohal kutsume üles inimesi, kellel on soov võistluste ladusale läbiviimisele kaasa aidata, sellest meile teada andma. Samuti on Liit proovinud sellise korralduse osas tagada oma eelarve täitmist, koondise lähetamine ampsab igal korral ilusa augu rahakotti.

3. Talvised toimuvad Kiiu ja Kõrvemaa radadel, miks just seal? Kuigi suuremad võistlused vajavad pigem kahte lähestikku rada, kas siis oli valikus veel mõni variant radadena?

Kiiu ja Kõrvemaa iseenesest ei asu väga kaugel teineteisest. Aga kui vaadata Eestis asuvaid parke ning kaardistada võimalikud variandid, kus saab tiitlivõistluseid pidada, siis neid ülemäära palju just pole. Seetõttu tuleb roteeruda nende vahel. Enamus discgolfiparke asuvad terviseradadel, kus talvel käib vilgas suusa tegevus, mis välistab enamus rajad juba eos. Seega peame tegema valiku võimalikest parima. Sel aastal siis Kiiu ja Kõrvemaa radadel.

Discgolf.ee, ETMV, EDGL

4. Suurimad muutused Talviste radadel on Kõrvemaal, millised muutused on toimunud ja miks?

Kõrvemaa keskus on talviti ikka suusatajate pärusmaa, aga hea meelega võõrustavad nad ka discgolfi mängijaid. Sai tehtud kolm muudatust Kõrvemaa Prodigy PRO asetuses. Tõime raja alguse keskuse juurde ehk rada nr. 1 ning raja nr. 7 otsustasime muuta par 3-ks, kuna seal tekib alati võistlustel väike seisak, mis loodetavasti aitab kiirendada mänguaega ning lisasime viimaseks rajaks üle tiigi mängimise ehk tavapärase raja C. Välja jätsime tavapärasest PRO asetusest rajad nr. 1 ja nr. 17. Nordic Houses Kiiu discgolfipargis mängime traditsioonilist 18-korvilist asetust, mis on juba mitmeid aastaid püsinud samasugune.

5. Talvistel on päris palju divisjone ja kõige suurem saaga on vist alati MA divisjonidega, kuidas tulid otsused seoses divisjonide moodustamistega?

Divisjonid kujunevad välja vastavalt meie mängijatele ning meistrivõistlustel on põhiline rõhk erinevatel PRO ja juunior divisjonidel ning seejärel vaatame, kas jääb ruumi ka mõnele AM divisjonile. Eelnevatel aastatel on selleks olnud MA3, uue nimega Mixed Amateur 3.

6. Divisjonides on eraldatud kohad ka juuniormängijatele, kas siinkohal
võiks olla murekoht, et juuniormängijaid on niivõrd vähe?

Noori tuleb toetada ja julgustada osa võtma võistlustest, sest nendest kasvavad ikkagi uud Kristinid ja Albertid. Palju räägitakse naistest ja seenioritest, aga leiame et samal ajal peab alustama ka juunioritele divisjonide avamisega, et nad leiaksid julguse osaleda. Sel aastal siis osaleb MJ15 divisjonis 8 mängijat ja FJ18 divisjonis 2 mängijat. Seega - algus on tehtud, suvel loodaks need numbrid kahekordistada :)

7. Mille põhjal tekkisid valikud, mis divisjon, milliseid radu mängivad?

Piirid seab talvel meil päeva pikkus ehk kui palju on valget aega ning kui palju mängijaid suudab üks rada läbi lasta. Optimaalne tundus mõlema raja puhul 144 mängijat. Kolmeringilise võistluse puhul saavad osad divisjonid mängida ühte rada ühe korra ja teist rada kaks korda. Kuna MPO ja MP40 divisjonid on alati kõige rahvarohkemad olnud, siis tuli sinna juurde leida sobilik divisjon, mille kogusumma ei ületa 144 mängijat. Selleks osutus eelnevate kogemuste põhjal MJ18.

Discgolf.ee, ETMV, EDGL


8. Rajad on juhendi järgi avatud harjutamiseks alates neljapäevast. Kuna Kõrvemaa ja Kiiu on mõlemad tasulised rajad, siis kas alates neljapäevast on mõlemal rajal harjutamine tasuta või peavad huvilised siiski ka tavapärase rajatasu maksma?

Mõlemad rajad on alates tänasest (esmaspäev) lõplikult üleval ja ETMV 
formaadis mängitavad. Kuna mõlematel radadel on oma kodukord, neid hooldatakse talvel regulaarselt, siis ma loodan, et harjutamise eest see mõni euro maksta rajahaldajale ei käi mängijatele üle jõu.

9. Võib-olla veel mõni tähelepanek või märkus, mida iga osaleja peaks teadma või millega kindlasti arvestama.

Kiiu pargis on soojenduse alaks keskuse ees olev võrk, Kõrvemaa rajal saab sooja teha tavapärasel PRO layout-i rajal nr. 17 ja selle kõrval asuval teel, mis jääb Eesti Talviste Meistrivõistluste layout-ist välja.

Arvestama peaks sellega, et mõnes kohas võib olla veidi lund ning mõnes 
kohas võib olla veidi libe, aga see on üsna tavaline talve puhul :)


Pildid: Mauri Levandi, Eesti Discgolfi Liit