Kimmel tulistab: Miks reeglid on olulised ja miks tuleb neid järgida?

Kimmel tulistab: Miks reeglid on olulised ja miks tuleb neid järgida?

Kuidas reageerid kui PDGA (Professional Disc Golf Association) kategooria võistlusel sinuga samas puulis mängiv võistleja võtab korvist 1 meetri kauguselt maast sinna reeglitepäraselt visatud ketta ja paneb selle korvi ilma, et ta viskekoha markeeriks? Aga kui sa tead, et sellel samal mängijal ei olnud see esimene PDGA võistlus, vaid juba mitmes ja ta ütleb, et ei teadnud sellist reeglit? Aga kas on vahet, kas see on võistluse esimene ring või juba finaalring ja liiderpuul ehk jagatakse medalit?

Raimo Kimmel

See on teema, mis paneb põksuma iga võistleva discgolfari südame, olgu selleks siis sõpradevaheline mõõduvõtt, nädalamäng või PDGA võistlus. Küsimus on ainult, kummale poole joont see discgolfar oma valikutes jääb? Erinevates sotsiaalmeedia portaalides on neid vestluseid või arutelusid olnud küll ja küll ning laias laastus jagunevadki osapooled kaheks – need, kes pooldavad reeglite järgimist ja need, kes pooldavad mitte nii tõsist reeglite järgimist ehk siis vähem järgimist. Küll aga ei ole ma veel märganud kedagi, kes oleks täielikult reeglite vastu ja pooldaks täielikult ilma reegliteta mängu.

Milleks siis reeglid ja miks neid peab järgima? Mina arvan, et selleks, et kõigil oleksid võrdsed võimalused. Kui kõik võistlejad mängivad samade reeglite järgi (reeglid, millega oleme nõustunud ennast võistluse osalejaks registreerides) on kõigil võimalus samadel tingimustel olla parim. Võtame olukorra, kus lähen paari sõbraga kettaid loopima, ilma, et me tahaksime välja selgitada, kes antud hetkel parem on. Paremuse selgitamiseks peame hakkama reeglitest kinni pidama või siis omavahel mingisugused reeglid ikkagi kokku leppima, kuidas parim selgub. Ei, me tahame lihtsalt lõbusalt aega veeta, kettaid loopida ja niisama jutustada. Kas me siis mängime ilma reegliteta? Ma pakun, et ei mängi. Me jälgime, et keegi sõpradest ei satuks minu visketrajektoorile, sest me ju teame kui valus on selle kettaga pihta saada või selleks, et vise oleks ohutu ka teistele pargis viibijatele. Ikkagi me ju mängime mingite reeglite järgi, olgu selleks kasvõi viisakusreeglid või ohutusreeglid. Ikkagi on reeglid.

Raimo Kimmel

Kui paneme ennast kirja mõnele mängule, mille korraldaja on ette andnud reeglid, mida peab järgima iga osaleja, kas me saame siis ilma neid nõudeid aktsepteerimata osaleda? Kui me nendele reeglitele vilistame ja neid ei järgi, kas me siis täidame omapoolset lepingut? Kas me rikume lepingut, millega nõustusime võistlusele registreerudes? Kas korraldajal on õigus määrata mulle lepingu rikkumise eest sanktsioone? Kui ma ei järgi reegleid ja seetõttu, tehes sohki, tulen võitjaks, kas see on aus? Taaskord küsimus, kas reeglitepäraselt peavad mängima ainult need, kes pretendeerivad võidule või peavad seda ka viimastele kohtadele pretendeerivad mängijad? Küsimused, küsimused ja veelkord küsimused, aga vastuseid ma ei annagi – need peab igaüks ise leidma.

Toon siinkohal välja minu karjääri jooksul enim läbi käinud reeglite rikkumised. Loomulikult on neid olnud veelgi, aga enamasti korduvad just need:

Viske soorituse aeg. Sul on oma viskeks aega 30 sekundit. See kehtib nii suvel kui talvel, nii sügisel kui kevadel, ka OB-st ära toodava kettaga uuesti viskamiseks. Aeg hakkab jooksma hetkest kui eelmine mängija on oma viske sooritanud. Sul on olnud mõistlikult aega oma ketta juurde jõudmiseks ja asukoha määramiseks, sa oled viskejärjekorras järgmine viskaja, mänguala on vaba ja ilma segajateta. Kui sellest loetelust mõne vastu eksid, siis PDGA reeglite raamatus on selle asja nimetus liigne viivitus (802.03). Esimest korda seda tehes saad hoiatuse, iga järgnev kord samal ringil on juba +1 viset skoorkaardil.

Viske järjekord. Kui kõik mängijad on teinud avaviske (tii-alalt), teeb järgmise oma viske sihtmärgist (korvist) kaugemal asetsev mängija. Selleks, et aidata kaasa mängu tempo hoidmisele võib mängija, kes ei ole järgmine viskaja, sooritada oma viske kui tegelikult järgmine viskaja selleks nõusoleku annab või kui vise ei mõjuta järgmisena viske järjekorras oleva mängija mängu. See tähendab, et kui viskaja on jõudnud oma visatud ketta lähedale, siis on soovituslik üle küsida, kas ta võib enne teda oma viske ära teha. PDGA reeglite raamatus kirjeldatakse sellist olukorda kui mängu kord (802.02). Kui seda kaugemal asetsevalt mängijalt ei küsita, siis on tegemist viisakusreeglite rikkumisega. Taaskord, esimest korda niimoodi käitudes tehakse hoiatus, aga teist korda samal ringil mistahes viisakusreegli rikkumine toob juba +1 viset skoorkaardile.

Viisakus. Kui siin juba viisakusreeglitest juttu tuli, siis PDGA reeglite raamatus on kirjas need punktis 812. Muuhulgas on seal ka viisakusreegli rikkumisena toodud välja, et mängija ei tohi liikuda või rääkida kui teine mängija viskab. Just rääkimine viske ajal võib mängijat häirida viske sooritamisel. Lisaks on toodud välja ka sigaretisuitsu häirivus. Jah, muide, mängija peab aitama kadunud ketast otsida ja pidama õiget punktiarvestust. Ka need on viisakusreeglite rikkumised.

Raimo Kimmel - EMV

Kui tähelepanu juhitakse reegli rikkumisele, mille tagajärjeks on hoiatus, ei pea teised grupis seda kinnitama. Hoiatused ei kandu edasi järgmisele ringile. Kui aga tähelepanu juhitakse reegli rikkumisele, mille tagajärjeks on üks või mitu karistusviset, jõustub karistus juhul kui seda kinnitab grupis ka teine mängija. Juhul kui teised puulis ütlevad, et me ei pannud tähele, kas oli viga või mitte – ka see on viisakusreegli rikkumine, sest mängija peab jälgima teiste grupiliikmete viskeid, et tagada reeglite järgimine. Ehk siis kui vastuseks on “ma ei pannud tähele” või midagi sarnast, siis saavad nad viisakusreegli rikkumise eest esimesel korral hoiatuse ja iga järgnev mistahes viisakusreegli rikkumine toob kaasa +1 viset skoorkaardile.

Niisiis, kolm põhilist, mida endale selgeks teha ja olete juba suuremad probleemid mängust kõrvaldanud.

Kas mäng saab olla ka reegleid järgides lõbus ja pingevaba? Absoluutselt ja enamasti ongi, sest võistlustele ei lähe keegi eesmärgiga kõik vastased reeglite rikkumistega “mängust välja mängida”. Olen ise eksinud reeglite vastu ja saanud ka karistada, kuid sellest tuleb teha omad järeldused. Seesama esimeses lõigus mainitud mängija saaks näiteks seda apsakat vältida sellega, et ka treeningringidel kasutab markerit viskekoha märkimiseks või siis võtab alati teise ketta kotist puttimiseks. Lihasmälu on see, mis meid juhib ja kui ma juba treeningul või nädalamängul ei õpi reegleid järgima, siis lihasmälu maksab PDGA võistlusel kätte. Muide, see mängija oli samal ringil veel vähemalt kolmel korral tegemas sama eksimust, aga sai ise kohe aru ja möönis, et sisse õpitud viga on raske peast välja saada.

Tulles tagasi teema esimese lõigu juurde, siis vastuseks on, et teed mängijale hoiatuse (paned selle ka skoorkaardile kirja, näiteks “H” tähena vastavale rajale) ja ei ole vahet, mitmes PDGA võistlus see tal juba on. Võid küll jah arvata, et kuidas ta küll sellist asja ei teadnud ning ta on ju ennegi tulnud TOP kohtadele, aga reeglid on reeglid.

Uus discgolfi hooaeg on algamas ja paras aeg on omale põhilised reeglid selgeks teha või kogenud mängijana need lihtsalt üle korrata. Võistlusreeglid on leitavad PDGA kodulehel siit: https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf ja samas kohas on ka eestikeelne fail: https://www.pdga.com/pdga-documents/international-rules/2018-estonian-rules-book-and-competition-manual. Samuti on trükiseid saada Eesti Discgolfi Liidust.